O nas

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Pomocy Rodzinie prowadzi terapię indywidualną: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par i terapię rodzinną. Zatrudniamy wykwalifikowanych psychoterapeutów, pracujących w konwencji systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pomagamy w:

  • sytuacji kryzysu życiowego
  • zaburzeniach psychicznych
  • rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, konfliktów rodzinnych
  • kryzysie uzależnień (uzależnienia chemiczne i niechemiczne)
  • prowadzimy zajęcia indywidualne dla dzieci z trudnościami „Kukabura” i dla dzieci z upośledzeniami „W stronę słońca”.

Oprócz psychoterapii prowadzimy także interwencję kryzysową (w razie potrzeby także w domu podopiecznego).Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie tych informacji pacjentom, którzy wymagają pomocy psychopedagogicznej, a ich środki finansowe nie pozwalają na skorzystanie z prywatnych gabinetów. Terapia w Fundacji jest częściowo płatna lub całkowicie bezpłatna – jeśli tego wymaga sytuacja podopiecznego.